Emnerne er følgende


Barnets alsidige personlige udvikling:


Jeg vil lade  barnet opleve sig selv som værdifuldt og betydningsfuldt som den, der (føle sig ventet og velkommen).


Det vil jeg gøre ved at rette al opmærksomhed mod det ankommende barn, sætte mig ned og have øjenkontakt med barnet og samtidig vise et godt ansigt og benytte gode toner, ved at nævne barnets navn.


Jeg vil se og møde barnet og dets behov med respekt og nærvær (have øje for det enkelte barns personlighed).


Jeg vil respektere barnets følelser (alle følelser er rigtige).


Jeg vil gøre barnet nysgerrigt og give det udfordringer, som styrker dets udvikling og kompetencer, både individuelt og i fællesskab med andre.


Dette skal føre hen imod at barnet er tryg ved at blive afleveret, der med menes at det ikke græder.


At barnet selv bliver i stand til at sige godmorgen og hej, samt at nævne navne på mig og de andre børn hos Uglebo. 

shutterstock_90426427
shutterstock_165696095

Målsætning og værdier 

Målsætning:


Et ophold i min private pasningsordning er et tilbud om et socialt pasningsmæssigt tilbud til alle børn i alderen 0-2 år (altså indtil de skal i børnehave, når de fylder 2 år og 10 mdr år)  


Jeg ser det som en meget vigtig opgave at forberede børnene således,at de bliver klar til deres start i børnehave ved 3 års alderen, så det er det jeg sammenmed børnene arbejder hen imod.


Derfor vil jeg efter at barnet sammen med forældrene har været på besøg i børnehaven,besøge børnehaven og dennes legeplads sammen med barnet og resten børnegruppen.


Derfor har jeg valgt at arbejde ud fra 7 emner, som der også arbejdes videre med,når barnet kommer i børnehave.

Disse emner fungerer som min målsætning.

Sociale kompetencer:


For at styrke barnet i dets sociale kompetencer vil jeg gøre følgende:


Jeg vil lade barnet opleve tryghed og tillid i relationer til både voksne.


Jeg vil inddrage og opmuntre barnet til at være aktive deltagere i fællesskabet.


Jeg vil tilrettelægge hverdagen, så barnet erhverver mange sociale udfordringer i samværet med andre børn.


Jeg vil lære barnet at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.

Krop og bevægelse:


Jeg ser det som meget vigtigt at børn bevæger sig, hvilket er med til at styrke deres motorik og sanser.


Jeg vil sørge for, at barnet bliver udfordret motorisk, så det får lyst til at bruge sin krop, indendørs som udendørs.


Børnenes motorik bliver sat på prøve, når vi går tur rundt i byen,
når vi leger på legepladserne, når vi leger i haven, samt når vi leger inde.


Jeg vil give mulighed for, at barnet får fornemmelse af sin egen krop og kan modtage og give kropskontakt.


For mig er det vigtigt at børnene fornemmer at kærlig omsorg fra mig og min familie, når de kommer i mit hjem.


Det er vigtigt at de føler at alle er glade for at se lige præcist dem. Desuden er det også vigtigt at barnet lærer at være god ved de andre børn i gruppen, blandt andet ved at ae hinanden, i stedet for at slå. Gå med ned og tage imod det barn som kommer
og sige godmorgen og evt. krammer hinanden.


Jeg vil give barnet mulighed for at føle glæde ved at bevæge sig til musik og sang.


Motorikken styrkes ved at bevæge kroppen, dette er også vigtigt at kunne til rytmer (musik), så jeg danser med børnene til kendte børnesange og leger sanglege med dem.

Jeg vil hjælpe barnet med at indøve sanselige begreber (for/bag, op/ned, varm/kold, stor/lille osv. - svarende til dets alder og udviklingstrin).


Der vil hverdagen spille en stor rolle. Fx vil vi når vi bager boller, snakker om at ovnen er varm (av av), legetøjet vil være inspiration, stor traktor, lille traktor.


Eller når vi møder tingene når vi går tur, så vil barnet lære et lille træ og stor træ. osv.


Dette skal medføre at børnene får en kropsbevidsthed og glæde ved at bruge sin krop både i leg og til musik.

 

Naturen og naturfænomener:


10 skridt fra Uglebo`s låge og vi er i skoven :-)   


Det er vigtigt for mig at børnene får kendskab til den verden som omgiver.


Jeg vil give barnet mulighed for at opleve og erfare naturen ved hjælp af dets krop og sanser.


Jeg vil tage børnene med på tur til skov og strand samt besøge Zoo.


Vi vil  besøge legepladser og andet hvor de kan bruge deres krop til leg.


Jeg vil lære barnet respekt og forståelse for den natur, der omgiver os, ved at lære børnene at komme papir fra madpakker til affalds poser, således at vi ikke sviner naturen til, men passer godt på den.


Jeg vil lære barnet at udforske, eksperimentere, glædes og forundres
over naturen og naturfænomener.

 
Jeg forventer at dette medfører at barnet bliver glad for at være ude i naturen og får lov til, - og selv kan lide at blive snavset som følge af glad leg.

 

 

Børn med særlige behov:


Jeg vil medvirke til, at børn med særlige behov får den nødvendige støtte.


Jeg vil være opmærksom på, om det enkelte barn og familien har problemer, der kræver en særlig indsats. (Det kunne fx. være i forbindelse med skilsmisse, sygdom og andet).


Jeg vil sammen med forældrene få skabt kontakt til det tværfaglige team,
så vi kan få en forebyggende indsats i gang.


Det kan være ved motoriske problemer, at der er behov
for et samarbejde med en fysioterapeut. o.s.v.


Det tværfaglige team kan også efter forudgående aftale med barnets forældre rådgive mig, om de børn, som jeg finder, der har særlige behov.
 

Sprog:


Jeg vil i hverdagen, når barnet føler sig trygt, lægge barnets sut væk.


Så har barnet bedre mulighed for at få lyd ud af munden samt at
bruge dets tunge til at forme disse lyde.


Dette er meget vigtig for at fremme sprogudviklingen hos barnet.


Jeg vil give barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.


Jeg vil støtte og udvikle barnets interesse og nysgerrighed i forhold til sproglig kreativitet.


Jeg vil støtte barnet i at kommunikere nuanceret med mimik, kropssprog og talesprog osv.


Det vil jeg gøre ved at sætte ord på de ting som vi foretager os, de ting vi ser når vi går ture, ved at læse højt og snakke om de forskellige ting vi ser i bøgerne, snakke om dyre lyde i relation til dyrets art.


Jeg synger meget med børnene.


Desuden leger vi sanglege med fagter.


Målet med dette er at barnet skal udvikle sit sprog, således at barnet
sprogligt kan give udtryk for sine behov, og samtidig genkender sange, rim og remser, når det kommer i børnehave.

 

 Kulturelle udtryksformer og værdier:


Jeg vil give barnet mulighed for at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud. 


Derfor er det for mig vigtigt at holde fast i traditioner omkring højtiderne. Jul, fastelavn, påske, o.s.v. 


Målet er at barnet genkender forskellige traditioner og tager selv initiativ til at fortælle omkring vores oplevelser og eventuelt improviserer leg som afbilleder oplevelserne.


Således at barnet udviser kreativitet og fantasi.

 

 Kort sagt:


 Jeg vil  give plads til det enkelte barn og se det som unikt.
Jeg vil møde, støtte, opmuntre og stimulere barnet, på det udviklingstrin, det måtte være.
Jeg vil modtage råd og vejledning i emner, der kan støtte det enkelte barn.
Jeg vil være åben og imødekommende overfor samarbejdspartnere
(børneterapeuter, småbørnsvejledere, talepædagoger m.fl.), som er med til at støtte op om barnet.
Jeg vil etablere og vedligeholde et forældresamarbejde, der udføres i det daglige.

  

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes